İlaç Etken maddesi Ftalosiyanin Bileşiklerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve DNA Bağlanma Özelliklerinin Farklı Yöntemler ile İncelenmesi

İlaç Etken maddesi Ftalosiyanin Bileşiklerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve DNA Bağlanma Özelliklerinin Farklı Yöntemler ile İncelenmesi
548 Views

Bu çalışmada ilk olarak 8-floro-4-hidroksikinolin ve 8-hidroksiknolin ile 4-nitroftalonitril ve 4,5-dikloroftalonitrilden yola çıkılarak üç farklı kinolin sübsstitüe-ftalonitril ligandları sentezlenmiştir. Bu bileşiklerin metal tuzları ile klasik metot şartlarında reaksiyonu sonucunda metalli ftalosiyaninler elde edilmiştir. Ayrıca çinko ftalosiyanin kompleksi uygun şartlarda suda çözünür kuaternize halde elde edilmiştir. Sentezlenen bu yeni maddelerin molekül yapıları UV-Vis, FT-IR, 1H-NMR ve MALDI-TOF ve Q-TOF Kütle spektrumları ile karakterize edilmiştir. Son olarak sentezlenen kuaternize fitalosiyaninin DNA özelliği incelenmiştir.

  • Project Type: Project Supported by TUBITAK 2209/A
  • Begin Date: June 2018
  • End Date: January 2019

Institutional Information

Faculty of Arts & Science

Department of Chemistry

Inorganic Chemistry

 

Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü

Leave a Reply

Your email address will not be published.